[1]
น้อยมหาไวย ส. และ หลงประดิษฐ์ ป., “แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”, JAIT, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 49–57, ต.ค. 2018.