[1]
บุตรแดงน้อย น. และ สุรมณี ส., “การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2”, JAIT, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 29–35, ต.ค. 2018.