[1]
ถีอาสนา ป., “การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง”, JAIT, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 1–6, เม.ย. 2019.