[1]
พลพบู ป. และ ม่วงพูล ธ., “การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์”, JAIT, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 44–50, เม.ย. 2019.