[1]
ธรรมโชติ K. : ว., “การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”, JAIT, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 37–47, ธ.ค. 2019.