[1]
โคตรชุม K. : อ., “การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดและตกแต่งสวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”, JAIT, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 67–76, ธ.ค. 2019.