[1]
วงค์ทา พ., “การวิเคราะห์องค์ประกอบความสำเร็จการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจ ด้านสุขภาพและความงาม”, JAIT, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 70–82, มิ.ย. 2020.