[1]
คล่องดี ส., “ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขอใบรับรองการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมังคุด ”, JAIT, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 18–28, มิ.ย. 2021.