[1]
เหล็กดี อ., “ส่วนท้าย 6(2) 2563”, JAIT, ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 105–108, ธ.ค. 2020.