[1]
เหล็กดี อ., “ส่วนหน้า 7(2) 2564”, JAIT, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 1–6, ธ.ค. 2021.