[1]
อับดุลลาฏีฟ น., “การเพิ่มศักยภาพการผลิตชุดเครื่องแต่งกายมุสลิมของวิสาหกิจชุมชนมัรกัสในจังหวัดยะลาเพื่อเจาะตลาดอาเซียนและตะวันออกกลาง โดยใช้เว็บแอพพลิเคชั่นศูนย์รวมร้านค้าผลิตชุดเครื่องแต่งกายมุสลิม”, JAIT, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 31–43, มิ.ย. 2022.