[1]
ไตรยะวงศ์ ร., บำรุงชาติ ไ., และ เผยกลาง ด., “แอปพลิเคชันคำนวณยาความเสี่ยงสูงสำหรับพยาบาลวิสัญญี ”, JAIT, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 115–129, ธ.ค. 2022.