[1]
พิชัย ส., พิมพ์เบ้าธรรม ท. ., ศิริวัลลภ ด., และ ท่าน้ำ ส., “ระบบครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย: Durable ArticlesManagement System forFaculty of Science and Technology at Loei Rajabhat University”, JAIT, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 31–43, ธ.ค. 2023.