[1]
คิดใจเดียว ส., เรืองอ่อน ส., แก้วชะฎา โ. ., เรืองอ่อน แ., ฉับพลัน ป., และ สงศรีอินทร์ ก., “ระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครศรีธรรมราช: The Development of a Cultural Heritage Database to Promote Tourism in The Old Town Area of Nakhon Si Thammarat”, JAIT, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 72–86, ธ.ค. 2023.