[1]
คำสมบัติ ก., นารีจันทร์ น. ., ศรีลาพัฒน์ เ., และ ขัยเกียรติธรรม อ., “การพัฒนาระบบการลาออนไลน์ด้วย Microsoft Power Platform”, JAIT, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 44–57, ธ.ค. 2023.