[1]
ถีอาสนา ป., “ส่วนท้าย9(2)2023”, JAIT, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 164–169, ธ.ค. 2023.