กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งเส้นหมี่ขาวด้วยลมร้อน แบบไหลผ่านทางเดียว Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy