[1]
แพ่งเกี่ยว เ., เพชรชู ช., พรมฟัก ภ. และ ฤทธิพิณ ณ. 2019. การหาจุดเหมาะสมของการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับลมร้อน. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 1, 3 (2019) (ธ.ค. 2019), 21–33.