[1]
โขนงนุช ธ., เมืองไหว อ. และ วิจิตรพงษา ว. 2021. การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหาร ด้วยเทคนิคการบริหารคุณภาพ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 3, 1 (มิ.ย. 2021), 10–20.