[1]
สิตรานนท์ จ., แจ้คำ ศ. , มากมี อ. และ อุ่นวิเศษ ฉ. 2021. การศึกษาการหมุนเวียนของระบบหมุนเวียนไอน้ำในแนวราบ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 3, 1 (มิ.ย. 2021), 44–54.