[1]
เขียวนาค น. และ พรหมพุฒ ส. 2022. การออกแบบและพัฒนารถขนส่งวัสดุอัตโนมัติราคาถูก สำหรับขนส่งวัสดุระหว่างกระบวนการผลิต. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 4, 1 (เม.ย. 2022), 92–106.