[1]
อ้อมนอก ธ., ที่พึ่ง เ., พัฒนะ น. และ ศรีสัตตบุตร ธ. 2023. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินไฟและความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์คัดแยกมะขามแบบสายพานลำเลียงและการพัฒนา. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 5, 1 (ม.ค. 2023), 1–10.