[1]
เพ็ชรนิล ช., แซ่ย่าง ณ. และ วิธินันทกิตต์ ก. 2023. การอบแห้งดอกบัวด้วยสารดูดความชื้นร่วมกับ เทคนิคสุญญากาศและไมโครเวฟ. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 5, 1 (เม.ย. 2023), 43–58.