[1]
รัศมี น., สิตรานนท์ จ., จิตรจักร ก. และ แจ้คำ ศ. 2023. การศึกษาศักยภาพชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 5, 1 (เม.ย. 2023), 59–72.