(1)
ตั้งเจริญชัย ณ. ต.; เพชรสวัสดิ์ ส.; เมืองไหว อ. เ.; เทพกรณ์ ธ. การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนกรีตผสมเสร็จ แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก. PSRU JITE 2019, 1, 67-80.