(1)
สิตรานนท์ จ.; แจ้คำ ศ. .; มากมี อ.; อุ่นวิเศษ ฉ. การศึกษาการหมุนเวียนของระบบหมุนเวียนไอน้ำในแนวราบ. PSRU JITE 2021, 3, 44-54.