(1)
สมบัติธีระ ว.; ผาระนัด ช. เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพกังหันลมแนวแกนตั้ง. PSRU JITE 2021, 3, 113-123.