(1)
พรหมพุฒ ส.; เขียวนาค น. การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. PSRU JITE 2022, 4, 1-14.