(1)
อ้อมนอก ธ.; ที่พึ่ง เ.; พัฒนะ น.; ศรีสัตตบุตร ธ. . ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินไฟและความเร็วรอบที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์คัดแยกมะขามแบบสายพานลำเลียงและการพัฒนา. PSRU JITE 2023, 5, 1-10.