(1)
เพ็ชรนิล ช.; แซ่ย่าง ณ.; วิธินันทกิตต์ ก. . การอบแห้งดอกบัวด้วยสารดูดความชื้นร่วมกับ เทคนิคสุญญากาศและไมโครเวฟ. PSRU JITE 2023, 5, 43-58.