(1)
นิยมรัตน์ ฤ.; คำหอม ฉ.; ภูศรีฤทธิ์ ศ. . การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: กรณีศึกษาเครื่องตัดแผ่นมู่ลี่ ของบริษัทชาร์ปพ้อยท์ จำกัด. PSRU JITE 2023, 5, 281-297.