(1)
ปาละวงค์ อ.; พรอนันต์ ใ. การจัดการโซ่อุปทานสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย. PSRU JITE 2023, 5, 102-114.