(1)
เสฏฐสุวจะ ด.; ทรงสิทธิเดช ศ.; ขันคำนันต๊ะ ว. การศึกษามาตรการลดความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กรณีศึกษา แยกบ้านกร่าง – แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก. PSRU JITE 2023, 5, 298-314.