บุญญาณ ท.; ชัยมงคล ธ. . การพัฒนาวิธีการทดสอบการโก่งของโมดิฟายโยชิดะเพื่อสร้างเส้นขีดจำกัดการย่นของวัสดุอะลูมิเนียมผสมด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, "Bangkok,Bkk.", v. 4, n. 1, p. 15–31, 2022. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/psru-jite/article/view/245992. Acesso em: 25 ก.พ. 2024.