[1]
แพ่งเกี่ยว เ., เพชรชู ช., พรมฟัก ภ., และ ฤทธิพิณ ณ., “การหาจุดเหมาะสมของการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ ร่วมกับลมร้อน”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), น. 21–33, ธ.ค. 2019.