[1]
ตั้งเจริญชัย ณ. ต., เพชรสวัสดิ์ ส., เมืองไหว อ. เ., และ เทพกรณ์ ธ., “การค้นหาความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนกรีตผสมเสร็จ แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก”, PSRU JITE, ปี 1, ฉบับที่ 3 (2019), น. 67–80, ธ.ค. 2019.