[1]
สิตรานนท์ จ., แจ้คำ ศ. ., มากมี อ., และ อุ่นวิเศษ ฉ., “การศึกษาการหมุนเวียนของระบบหมุนเวียนไอน้ำในแนวราบ”, PSRU JITE, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 44–54, มิ.ย. 2021.