[1]
บุญญาณ ท. และ ชัยมงคล ธ. ., “การพัฒนาวิธีการทดสอบการโก่งของโมดิฟายโยชิดะเพื่อสร้างเส้นขีดจำกัดการย่นของวัสดุอะลูมิเนียมผสมด้วยวิธีการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์”, PSRU JITE, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 15–31, เม.ย. 2022.