[1]
พรหมพุฒ ส. และ เขียวนาค น., “การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซีขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง”, PSRU JITE, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 1–14, เม.ย. 2022.