[1]
เพ็ชรนิล ช., แซ่ย่าง ณ., และ วิธินันทกิตต์ ก. ., “การอบแห้งดอกบัวด้วยสารดูดความชื้นร่วมกับ เทคนิคสุญญากาศและไมโครเวฟ”, PSRU JITE, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 43–58, เม.ย. 2023.