[1]
รัศมี น., สิตรานนท์ จ., จิตรจักร ก., และ แจ้คำ ศ. ., “การศึกษาศักยภาพชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี”, PSRU JITE, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 59–72, เม.ย. 2023.