[1]
นิยมรัตน์ ฤ., คำหอม ฉ., และ ภูศรีฤทธิ์ ศ. ., “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: กรณีศึกษาเครื่องตัดแผ่นมู่ลี่ ของบริษัทชาร์ปพ้อยท์ จำกัด”, PSRU JITE, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 281–297, ต.ค. 2023.