[1]
ปาละวงค์ อ. และ พรอนันต์ ใ., “การจัดการโซ่อุปทานสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”, PSRU JITE, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 102–114, เม.ย. 2023.