[1]
เสฏฐสุวจะ ด., ทรงสิทธิเดช ศ., และ ขันคำนันต๊ะ ว., “การศึกษามาตรการลดความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กรณีศึกษา แยกบ้านกร่าง – แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก”, PSRU JITE, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 298–314, ต.ค. 2023.