กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำมันเซลล์เดียวของแบคทีเรีย Bacillus subtilis TN1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy