กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ต่อโมดูลัสการแตกร้าวและความสามารถในการยืดตัว ก่อนการแตกร้าวจากแรงดึงของคอนกรีต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy