กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยการประเมินศักยภาพลักษณะทางกายภาพและการตัดสินใจแบบเรียงลำดับความสำคัญเทียบเคียงอุดมคติ: กรณีศึกษาบริษัทผลิตสายไฟฟ้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy