กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Exploration of the earth environment using “Himawari-8” data of meteorological satellite and deep learning Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy