กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาแรงฉุดที่กระทำต่อวัตถุรูปทรงกระบอกเดี่ยวเนื่องจากการไหลในทางน้ำเปิด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy