กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Vibration of Circular Plates with Mixed EdgeConditions. Part I: Review of Research Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy